Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Over ons

Het beheer en de exploitatie van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout is in handen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Onze hoofdtaken zijn het onderhouden en behouden van het molencomplex en educatie geven over dit unieke stukje Nederland.

We hebben van de (lokale) overheden een flink takenpakket gekregen, maar doen het natuurlijk niet alleen. De molens staan, op Museummolen Blokweer na, op grondgebied van Molenlanden. Die gemeente is eigenaar van alle negentien Kinderdijkse molens – inclusief De Blokweer, die op Alblasserdams grondgebied staat – en het monumentale Wisboomgemaal. Vanzelfsprekend heeft Molenlanden een belangrijke stem in het geheel. Verder zijn onder meer buurgemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bij Kinderdijk betrokken.

 

Wat doet de SWEK?

Wat doet de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) allemaal? We zijn in 2001 opgericht om het in 1997 door UNESCO erkende Werelderfgoed-gebied te beheren en exploiteren. Naast het molencomplex onderhouden en behouden is educatie, het Kinderdijkse verhaal vertellen, een ander belangrijk doel. Omvangrijke taken, die door de groei van het toerisme alleen maar omvangrijker zijn geworden. Begonnen met enkele medewerkers staat er inmiddels een organisatie met ruim 50 medewerkers (full- en parttime) in dienst. We hebben ruim 250 vrijwilligers – schippers, gidsen, klussers, gastheren/vrouwen – voor ons werken. Zij zijn onmisbaar.

Museummolen Nederwaard - Werelderfgoed Kinderdijk

Museummolen Nederwaard

Directeur-bestuurder

De organisatie staat onder leiding van directeur Peter-Jan van Steenbergen. Verder heeft de SWEK onder anderen molenaars, beheer- en onderhoudsmedewerkers, horecapersoneel, parkeerwachters, schoonmakers, locatiecoördinatoren en managers/medewerkers op diverse vakgebieden (marketing, reserveringen, receptie, ICT, HR) op de loonlijst staan.

 

Raad van Toezicht

De SWEK heeft een Raad van Toezicht. De positie, het aantal leden en de wijze waarop de leden worden benoemd is vastgelegd in de statuten van de SWEK. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de stichting. Zij heeft een adviserende rol en klankbordfunctie naar het bestuur en houdt een vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij lopende zaken. De Raad van Toezicht vergadert eenmaal per kwartaal in aanwezigheid van het bestuur. Er zijn twee commissies, te weten een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Bezoek jij Kinderdijk deze zomer? Houdt dan rekening met de verschillende wegwerkzaamheden.