HET VERHAAL

Waterbeheer Nederland

In Kinderdijk zie je hoe Nederland al eeuwenlang leeft, vecht en samenwerkt met het water. Onze beroemde polders waren vroeger drassige veenmoerassen. Dat worden ze opnieuw als we stoppen met het droogmalen van het land. Om onze voeten droog te houden werken we al eeuwen samen.

Droge voeten

Iedereen die wel eens op het strand een kuil heeft gegraven kent het probleem: hoe dieper je graaft, hoe meer water er naar binnen stroomt. Westelijk Nederland is eigenlijk zo’n kuil. Een deel van Nederland ligt onder zeeniveau, dus waren er sloten, molens, sluizen en dammen nodig om het water weg te pompen. Vanaf de eerste stap is het droogleggen een strijd gebleven, omdat het water altijd probeert terug te stromen. In een regenachtig land als Nederland, waar rivieren het landschap bepalen, liggen overstromingen altijd op de loer.

Rampen

Maar hevige regenval is niet het enige probleem. Bodemdaling, dijkdoorbraken en wanbeheer hebben al heel wat rampen veroorzaakt. Omdat niemand in z’n eentje tegen zo veel water op kan, besloten bestuurders, boeren en burgers de handen ineen te slaan: het ontstaan van de waterschappen. Nu, duizend jaar later, zou Kinderdijk weer onder water staan als de waterschappen hun belangrijke werk zouden stopzetten. Maar goed dat de Nederlanders al die eeuwen mee zijn blijven groeien met hun traditie van waterbeheer dus!

Polders vol water, Hollandse luchten

In Kinderdijk hebben de mensen geleerd om samen te leven met het water. Hier lees je hoe Nederland met vallen en opstaan steeds beter werd in slim en duurzaam waterbeheer.

Kinderdijk is waar mens en water samenleven

WIST JE DAT?

Samen de schouders eronder

Zo’n duizend jaar geleden was de Alblasserwaard hopeloos versnipperd. Allerlei kleine landheren bestuurden hun eigen gebiedje en het waterbeheer. Door ruzies en afgunst overstroomden de dorpen steeds opnieuw, totdat graaf Floris V er in 1277 helemaal genoeg van had. Hij bracht de heren bij elkaar en dwong ze om samen te werken, zodat ze met elkaar de hele streek droog konden houden. De eerste waterschappen zagen het levenslicht. Er werden verkiezingen gehouden om het bestuur samen te stellen. Deze democratische vorm van samenwerking binnen en tussen de verschillende waterschappen is de basis geweest waarop de democratische Staat der Nederlanden vandaag de dag nog steeds wordt bestuurd.

Herinnering aan Holland

”Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan”

Herinnering aan Holland, H. Marsman

Mens en water

In de dertiende eeuw werd dit gebied bestuurd door graaf Floris V van Holland. Hij was een groot strateeg en veroverde niet alleen veel gebieden op de West-Friezen in het noorden, maar was ook wijs en geliefd bij zijn burgers. Hij was het die besloot om het water te beheersen door samen te werken. Floris stichtte hier in 1277 één van de oudste waterschappen van Nederland, om samen met de bewoners de dijken rondom de Alblasserwaard te onderhouden. Met Floris liep het slecht af: hij werd verraden en vermoord door zijn eigen edelen. Gelukkig was de toekomst van zijn waterschappen rooskleuriger, want wat graaf Floris bijna duizend jaar geleden in gang zette heeft Kinderdijk en de rest van Nederland gemaakt tot wat ze nu zijn: unieke plekken waar de mensen en het water hebben geleerd om samen te werken!

Boek over Het Verhaal

Als vervolg op het gebiedsperspectief Kinderdijk 2030 is samen met de molenbewoners en een groep van experts gewerkt aan het Verhaal van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Het Verhaal gaat over het innovatieve watermanagement van Holland en de Alblasserwaard in het bijzonder. Dit Verhaal is nu te lezen in een boek. Download het nu!

Bezoek jij Kinderdijk deze zomer? Houdt dan rekening met de verschillende wegwerkzaamheden.